hukukUzlaştırmacı Hukukçuluk 

Bu hizmete koruyucu hekimlik gibi bir hizmet diyebiliriz. Müvekkillerimizin iş yaşamlarında veya sosyal yaşamları esnasında karşılaşmaları muhtemel hukuki sorunların oluşmaması için gerekli girişimlerde bulunmak, onların oluşabilecek hukuki sorunlar karşısında nasıl bir davranış sergilemesi gerektiği hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hukuki Danışmanlık

Bu amaçlardan ilki; kişilerin veya kurumların iş yaşamı içinde karşılaşabilecekleri sorunları öngörerek önlem alınmasını teminen hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmeti takip eden aşamada ise meydana gelen sorunları yargı organlarına intikal ettirmeden taraflar arasında uzlaşma ortamı sağlanmasıdır.

Büromuzda her türlü hukuki konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınabilmekle beraber çalışmalarımız özellikle aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmıştır: